DNA - Test

NO*Ped Alba

Hellig Birmaoppdrett

MyCatDNA

DNA - TEST

Det er kommet en ny DNA - test som ikke bare kan vise oss evt. arvelige sykdommer, men også avlsmatrial. Dette måtte vi bare prøve.


Testen er utført av MyCatDNA i Finland. Jeg tok selv spytte-prøver her på Ørsta Volda Dyreklinkk. I lag med NO*Condotti's fikk vi testet tre av våres katter. Vi vil se hvordan denne testen virket.

For å få med alle kull som både jeg og Ingeborg har hatt ble CH NO*Ped Alba Winter Princess (Eloise) – SBI n, CH Cinamon Boy av Ontario (Koda) – SBI b og NO*Condotti's Athena – SB b 21 testet.


Inkludert i testen er NL Of Jekima's Lord Oberon – SBI b, CH NO*Ped Alba diCondotti – SBI n 21, NO*Ped Alba Amora - SBI n 21, CH (N)Slettmos My Beautiful Reward (Kitzy) – SBI n 21, CH Shapur Cassanova – SBI n 21, IC S*Ziblora's Ozzie-Zaian – SBI b og GIC NO*Citrus Sweet Fairytale og deres linjer.


Koda fikk vi egentlig se i gjennom Athena. Men var svært interessant å se hva som ligger i pels og fargen hans, derfor ble han testet.


Lord Oberon ser vi via Winter Pricess. diCondotti har samme foreldre som Amora. Resultatet får vi se via Athena.Alle våres katter er fri for sykdommene som ble testet. Les resultat og forklaring lenger nede.
Testen innheholder:


* Over 40 sykdomsmutasjoner, med fokus på de som er relevant for rasen

* Over 20 forskjellige gener for farge, mønster, blodtype og morfologi

* Genetisk variasjon for den testede katten, den generelle rasepopulasjonen og tilhørende rasegrupper
Innholdside for hver katt:


* Disorders - Sykdom

* Blood type - Blodtype

* Trait - Trekk

* Genetic diversity - Genetisk variasjon

* Genetic Relationships - Genetisk slektskap

* Breeder Tool - Avlsverktøy

Her kan du lese resultatet:


* CH NO*Ped Alba Winter Princess (Eloise) – SBI n

* CH Cinamon Boy av Ontario (Koda) – SBI b

* NO*Condotti's Athena - SBI b 21* Se eksempel test og forklaring på MyCatDNA

* Forklaring på sykdommene

* Orginal beskrivelseSe hva som ligger i pelsen under reusltatene.


(klikk på teksten over for å se attestene og forklaring)
Copyright © 2009-2020 by Siw Røeggen Lødemel. All Rights Reserved

Følg oss