Kull og Planer

NO*Ped Alba

Hellig Birmaoppdrett

Kull og Planer

Vi har planer om kull,.


Du / dere er hjertelig velkommen til å ta kontakt om dere ønsker å stå på venteliste :-)

Vi har planer om kull høsten / vinteren 2020 mellom:

* Dreamy Delena av Ontario - SBI n

   og NO*Condotti's Tarzan - SBI b 21


  

Farger: Brunmasket, bruntabby,

             blåmasket og blåtabby


      Foreldre er DNA- testet


Foreldre er bærere av farge dilusjonsgen

Vi har planer om kull vinteren 2020 / 2021 mellom:

* NO*Ped Alba Fia - SBI b og

   Zeus vom Perlenmeer DE -     

   SBI c


   Farger: Sjokolademasket - SBI b


   Linjene er DNA - testetAlle kattungene blir bærere av farge dilusjonsgen

Se betingelser ved kjøp og alle tidligere kull ved å trykke på "knappene":

Melsbygda, Ørsta

Tlf: 970 96 639

siwrl@frisurf.no

Copyright © 2009-2020 by Siw Røeggen Lødemel. All Rights Reserved

Følg oss