Kull og Planer

Hellig Birmaoppdrett

Kull og Planer

Vi har kattunger..


Du / dere er hjertelig velkommen til å ta kontakt om dere ønsker å stå på venteliste :-)

Vi planlegger kull 2021 / 2022 mellom:

* NO*Ped Alba Fia - SBI b og

   Zeus vom Perlenmeer DE -     

   SBI c


   Farger: Sjokolademasket - SBI b


   Linjene er DNA - testetAlle kattungene blir bærere av farge dilusjonsgen

Vi planlegger kull 2021 / 2022 mellom:

* Dreamy Delena av Ontario - SBI n

   og NO*Condotti's Tarzan - SBI b 21


  

Farger: Brunmasket, bruntabby,

             blåmasket og blåtabby


      Foreldre er DNA- testet


Foreldre er bærere av farge dilusjonsgen

Vi planlegger kull 2021 / 2022 mellom:

* NO*Ped Alba Perle - SBI b og _____?_____

 

Se betingelser ved kjøp og alle tidligere kull ved å trykke på "knappene":

Melsbygda, Ørsta

Tlf: 970 96 639

siwrl@frisurf.no

Copyright © 2009-2021 by Siw Røeggen Lødemel. All Rights Reserved

Følg oss