Kull og Planer

NO*Ped Alba

Hellig Birmaoppdrett

Kull og Planer

Vi har kull,.


Du / dere er hjertelig velkommen til å ta kontakt om dere ønsker å stå på venteliste :-)

Vi har kull mellom:

* NO*Ped Alba Mia - SBI n og

   Zeus vom Perlenmeer DE -     

   SBI c


  

Farger: Brumasket - SBI n og

             Sjokolademasket - SBI bAlle bærere av farge dilusjonsgen

Vi har planer om kull våren 2020 mellom:

* NO*Ped Alba Fia - SBI b og

   Zeus vom Perlenmeer DE -     

   SBI c


   Farger: Sjokolademasket - SBI bAlle bærere av farge dilusjonsgen

Se betingelser ved kjøp og alle tidligere kull ved å trykke på "knappene":

Melsbygda, Ørsta

Tlf: 970 96 639

siwrl@frisurf.no

Copyright © 2009-2020 by Siw Røeggen Lødemel. All Rights Reserved

Følg oss